Bestill ditt personlige Auragram her!

Kjøp her!

Er du klar over at det du kaller Sjel eksisterer som et energifelt i og omkring kroppen din? Og at Sjelens kvaliteter og intensjon med ditt liv er nedtegnet som energimønstre du kan bli kjent med gjennom ditt personlige Auragram? Med ditt personlige Auragram blir du kjent med det vakre, fargerike landskapet som finnes i ditt indre. Samtidig bringes du inn i en daglig trening og praksis, som lærer deg å ta dine Sjelsimpulser virkelig på alvor. På den måten lærer du å samarbeide med den du dypest sett er og det du dypest sett lengter etter å realisere i livet ditt.
hva er et auragram
Klikk på bildet og se 5 min. video:
"Hva er et Auragram" før du leser videre.

Ditt personlige Auragram handler om å være på lag med din Sjel, som er den feminine form for intelligens i kvinner og menn. Feminin intelligens, som er den visdom som handler om at mennesket, kroppen, seksualiteten og jorden er Hellig, har vært nedtegnet i kunst og hellige skrifter overalt i verden gjennom årtusener. Men etter hvert som de patriarkalske religionene tok monopol på menneskesinnet, har denne form for livsinnstilling forsvunnet fra menneskenes dagligliv. Hennes intelligens er nærmest visket ut av våre sinn. Kroppene våre husker henne ikke lenger. Og vi har mistet tilgangen til hennes virkelighet, som er det du finner igjen i Auragrammet ditt.

Energifeltet rundt din kropp fungerer som en 28 dagers syklus, hvor energimønstre bestående av forskjellige sjelskvaliteter aktiviseres fra dag til dag, derav navnet «din indre Livssyklus». Det finnes tre månesykluser i våre liv. Er du kvinne har du din menstruasjonssyklus. Og alle beundrer vi månen, slik den forandrer uttrykk i sin bevegelse mellom sol og jord. På lignende måte har alle mennesker en energisyklus, hvor ulike sjelskrefter blir belyst. Det er denne indre bevegelsen som du kan følge med på ved hjelp av Aureagrammet – din indre Livssyklus.

Auragrammet er satt opp etter ditt fødselstidspunkt. Deler av Auragrammet har samme bakgrunn som et horoskop. Begge deler er et kart som viser hvordan forskjellige energistrukturer virker i energikroppen vår. Auragrammet er likevel noe helt annet enn et horoskop. I astrologien forklsrer man psyken via dyretegn og planeter. Vi forklarer sjelskreftene ut i fra vår kunnskap om menneskets energikropp og auraen. Å bli kjent med ditt livspotensiale på denne måten, er helt nødvendig for å unngå de mange blindsporene som finnes på vår reise innover i oss selv.

Auragrammet – din indre Livssyklus er tilpasset den Tantriske Livsvisdom. Det er vanlig å tenke at Tantra bare stammer fra Østen, men visdommen i Tantra ble bragt videre til mysterietradisjoner som jødiske Kabbalah og Sufismen innen Islam. Du finner den i Johannes-evangeliet, i Katarenes lære i Syd-Frankrike og ikke minst i den seksuelle alkymien ellers i oldtidens Europa, godt skjult for å unngå kirkens forfølgelser.

auragrammets for- og bakside
For- og baksiden til et Auragram. Forsiden viser sammensetningen av de forskjellige sjelskreftene via farger og symboler. Baksiden står det forklart hva hver farge betyr.

Din indre Livssyklus gjentar seg hver måned gjennom hele året. Det har den gjort siden den dagen du ble født og det vil den gjøre inntil ditt siste åndedrag. Slik er Auragrammet et verktøy du kan ha glede av gjennom hele livet, kun ved årlig å oppdatere en individuelt utregnet årskalender, som er tilpasset ditt unike Auragram. Pr. i dag koster den årlige oppdateringen av kalender kr. 300,- inkl. porto pr. år.

I studiepakken følger din årskalender, 2 videoer med tilsvarende teksthefter, som forklarer bruken av auragrammet og hvordan det er satt opp. Da har du et unikt egenstudium av dine indre sjelskrefter og hvordan de er aktive i din energikropp fra dag til dag gjennom din unike månesyklus.

Så hvorfor ikke bli kjent med
ditt personlige Auragram og indre Livssyklus,
slik din sjel har formet din energikropp bare for deg?
Pris for hele studiepakken, kr. 1500,- inkl. porto i Norge.

Har du Auragram fra før
og trenger å oppdatere årskalenderen din?
Det gjør du her!